logo
AŞINMA TABAKASI ÜRETİM ve UYGULAMASI
Üst yapının en üst tabakası olan aşınma tabakası genellikle 5-6 cm. kalınlığında asfalt betonu olarak uygulanmaktadır. Ağır trafikli devlet yollarında, otoyollarda aşınma tabakasında yüksek mukavemetli, kayma direnci yüksek SMA-Taş Mastik asfalt gibi bitümlü sıcak karışımlar kullanılmaktadır.

Uygulama Görüntülerimiz