logo
BİNDER TABAKASI ÜRETİM ve UYGULAMASI
Bitümli temel veya granürler üzerine uygulanan binder tabakası trafiğe bağlı olarak genellikle 6-8 cm. kalınlıklarda asfalt betonu ile teşkil edilmektedir.

Uygulama Görüntülerimiz