logo
BİTÜMLÜ TEMEL ÜRETİM ve UYGULAMASI
Trafiğe bağlı olarak genellikle 8-18 cm. kalınlıklarında uygulanan bitümlü temel tabakası, trafiğe bağlı olarak genellikle bağlayıcısız granürler temel üzerine yoğun gradyasyonlu bitümlü sıcak karışımın uygulandığı bir tabakadır.

Uygulama Görüntülerimiz